СПИСЪК НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ

„Н.А.П.С.” ЕООД извършва техническият надзор на следните съоръжения с повишена опасност /ТН на СПО/:

Повдигателни съоръжения /2.6./

 • Товароподемни кранове /2.6.1./
  • Бордови кранове, независимо от товароподемността им /2.6.1.1./
  • Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване, независимо от товароподемността им /2.6.1.2./
  • Товароподемни кранове извън посочените бордови кранове и товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване с товароподемност до 5 т включително /2.6.1.3./
 • Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит /2.6.2./
 • Товароподемни електрически колички, движещи се по наземни релсови пътища /2.6.3./
 • Електрически телфери, немонтирани на кранове /2.6.4./
 • Товарозахващащи органи – куки, грайфери, електромагнити, спредери и др., с които допълнително се оборудват повдигателните съоръжения /2.6.5./
 • Сменяеми товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемната кука – сапани, клещи, траверси, вакуумни захващачи и др. /2.6.6./
 • Подвижни работни площадки. /2.6.7./

Търговска дейност

Метални конструкции

Жилищно строителство

Индустриално строителство

Пътно строителство

Login Form